09.01.2015

Püha märtri Polieukti (259) mälestus.

Liturgial: Hb 11:8.11-16; Mk 9:33-41.