09.01.2016

Laupäev pärast jumalailmumist.

Püha märtri Polieukti (259) mälestus.

   Liturgial: Ef 6:10-17; Mt 4:1-11.