09.01.2017

Püha märtri Polieukti (259) mälestus.

   2Tm 2:1-10 (märtrile); Mk 1:9-15 (järelpüha).