09.04.2013

Kaisarea püha märtri Eupsihhi (362) mälestus. Samuti Pärsia vagamärtri Vadimi (376) mälestus.

6. tunnil: Js 25:1-9.
Õhtuteenistusel: 1Ms 9:8-17; Õp 12:8-22.