09.04.2014

Kaisarea püha märtri Eupsiiki (362) mälestus.

Samuti Pärsia vagamärtri Vadimi (376) mälestus.

   6. tunnil: Js 58:1-11.

   Õhtul: 1Ms 43:26-31; 45:1-16; Õp 21:23-31; 22:1-4.

Ennepühitsetud andide liturgia.