09.04.2015

Suur neljapäev: Püha õhtusöömaaja mälestus.

Kaisarea püha märtri Eupsiiki (362) mälestus.

Samuti Pärsia vagamärtri Vadimi (376) mälestus.

   Hommikuevangeelium: Lk 22:1-39.

1. tunnil: Jr 11:18-23; 12:1-5.9-11.14-15.

   Õhtuteenistusel:

2Ms 19:10-19; Ii 38:1-23; 42:1-5; Js 50:4-11.

Vassiili Suure liturgial: 1Kr 11:23-32; Mt 26:1 – 27:2.

(Uuema tava järgi loetakse kolmest evangeeliumist: Mt 26:1-20; Jh 13:3-17; Mt 26:21-39; Lk 22:43-44; Mt 26:40 – 27:2.)