09.04.2017

Issanda Jeruusalemma minemine. Palmipuude püha.

Kaisarea püha märtri Eupsiiki (362) mälestus.

Samuti Pärsia vagamärtri Vadimi (376) mälestus.

Kogu teenistus paastutrioodi järgi.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 49:1-2.8-12. II. Sf 3:14-19. III. Sk 9:9-15.

   Hommikuevangeelium: Mt 21:1-11.15-17.

   Hommikuteenistusel pärast evangeeliumi palmipuu- ja pajuokste õnnistamine.

   Kuldsuu liturgial: Fl 4:4-9; Jh 12:1-18.