09.05.2016

Püha prohveti Jesaja (VIII e.Kr) ja püha märtri Kristofori (umb 250) mälestus.

Meie püha isa Lüükia Mürra ülempiiskopi ja imetegija Nikolai (343) säilmete toomine Bari linna (1087).

Euroopa päev. Lalsi püha Nikolai kiriku nimepüha.

Kui on püha Nikolai teenistus, siis vt õhtu- ja hommikuteenistuse ning liturgia lugemisi 6. dets.

Ap 3:19-26; Jh 2:1-11.