09.08.2016

Püha apostli Mattia (umb 63) mälestus. VKJ suurmärter Panteleimon. 

1Kr 10:5-12; Mt 16:6-12.

   Kui on apostli teenistus: Ap 1:12-17.21-26; Lk 9:1-6.