09.09.2013

Pühade ja õiglaste Jumala esivanemate Joakimi ja Anna mälestus.

Samuti püha märtri Severiani (320) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 5:10-15; Mk 1:9-15.

Jumala esivanematele: Gl 4:22-31; Lk 8:16-21.