09.09.2014

Pühade ja õiglaste Jumala esivanemate Joakimi ja Anna mälestus.

Ja püha märtri Severiani (320) mälestus.

   Liturgial esmaspäevased: 2Kr 12:10-19; Mk 4:10-23.

Teisipäevased: 2Kr 12:20 – 13:2; Mk 4:24-34.

Jumala esivanematele: Gl 4:22-31; Lk 8:16-21.