09.09.2015

Pühade ja õiglaste Jumala esivanemate Joakimi ja Anna mälestus.

Ja püha märtri Severiani (320) mälestus.

   Liturgial: Gl 3:15-22; Mk 6:7-13.

Jumala esivanematele: Gl 4:22-31; Lk 8:16-21.