09.09.2016

Pühade ja õiglaste Jumala esivanemate Joakimi ja Anna mälestus.

Samuti püha märtri Severiani (320) mälestus.

   2Kr 7:10-16; Mk 2:18-22.

   Kui on Jumala esivanemate teenistus: Gl 4:22-31; Lk 8:16-21.