09.09.2019

Õigl-d Jumala-esivanemad Joakim ja Anna † I s.

2Kr 8:7-15; Mk 3:6-12