09.09.2020

Õigl-d Jumala-esivanemad Joakim ja Anna † I s.

2Kr 13:3-13; Mk 4:35-41