09.09.2022

Õigl-d Jumala-esivanemad Joakim ja Anna † I s.

2Kr 11:5-21; Mk 4:1-9