09.10.2013

Püha ja aulise apostli Jaakobuse, Alfeuse poja (I) mälestus. Samuti meie vaga isa Androniku ja tema vaga abikaasa Atanasia (V) mälestus.

   Liturgial: Gl 6:2-10; Lk 8:22-25.

   Apostlile: 1Kr 4:9-16; Lk 10:16-21.