09.10.2015

Püha apostli Jaakobuse, Alfeuse poja (I) mälestus.

Ja meie vaga isa Androniku ja tema vaga abikaasa Atanasia (V) mälestus.

   Liturgial: Fl 1:27 – 2:4; Lk 7:31-35.

   Apostlile: 1Kr 4:9-16; Lk 10:16-21.