09.10.2016

16. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha apostli Jaakobuse, Alfeuse poja (I) mälestus.

Samuti meie vaga isa Androniku ja tema vaga abikaasa Atanasia (V) mälestus.

VKJ evangelist Johannes.

7. viis. Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Liturgial: 2Kr 6:1-10; Lk 7:11-16 (Luuka 3. pühapäev).