09.10.2017

Püha apostli Jaakobuse, Alfeuse poja (I) mälestus.

Samuti meie vaga isa Androniku ja tema vaga abikaasa Atanasia (V) mälestus.

VKJ evangelist Johannes. 

   Fl 1:1-7; Lk 7:36-50.