09.11.2013

Pühade märtrite Onisifori ja Porfiiri (umb 284-305) ning meie vagade emade Matroona (umb 492) ja Teoktista (881) mälestus.

Samuti Egina püha piiskopi ja imetegija Nektaari (1920) mälestus.

Liturgial: 2Kr 1:8-11; Lk 9:37-43.