09.11.2015

Meie püha isa Egina piiskopi ja imetegija Nektaari (1920) mälestus.

Ning pühade märtrite Onisifori ja Porfiiri (umb 284-305) ning meie vagade emade Matrona (umb 492) ja Teoktista (881) mälestus.

   Liturgial: 1Ts 2:20 – 3:8; Lk 12:13-15.22-31.