09.11.2016

Meie püha isa Egina piiskopi ja imetegija Nektaari (1920) mälestus.

Samuti pühade märtrite Onisifori ja Porfiiri (umb 284-305) ning meie vagade emade Matrona (umb 492) ja Teoktista (881) mälestus.

Kl 1:18-23; Lk 12:48-59.