09.12.2014

Püha ja õiglase Anna mälestus; sel päeval eostus temas kõige püham Jumalasünnitaja.

Pühale Annale: Gl 4:22-31; Lk 8:16-21.

   Teisipäevased: 1Tm 5:11-21; Lk 21:12-19.