09.12.2015

Püha ja õiglase Anna mälestus; sel päeval eostus temas kõige püham Jumalasünnitaja.

Pühale Annale: Gl 4:22-31; Lk 8:16-21.

   Kolmapäevased: 2Tm 4:9-22; Lk 21:5-7.10-11.20-24.