10.01.2016

Pühapäev pärast Jumalailmumist.

Meie pühade isade Nüssa piiskopi Grigoori (395) ja Suure Armeenia Melitene piiskopi Dometiani (601) mälestus.

  1. viis. Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14.

Liturgial: Ef 4:7-13; Mt 4:12-17.