10.01.2017

Meie pühade isade Nüssa piiskopi Grigoori (395) ja Suure Armeenia Melitene piiskopi Dometiani (601) mälestus.

Tartu piiskop Eelija pühitsemine 2009.

Pühale Grigoorile: 1Kr 12:7-11; Lk 3:9-22.