10.02.2014

Püha märtri Haralampi ja tema kaaskannatajate (202) mälestus.

Samuti püha märtri Valentiina (308) mälestus.

Liturgial: 2Pt 1:20-2:9; Mk 13:9-13.