10.02.2016

Püha märtri Haralampi ja tema kaaskannatajate (202) mälestus.

Samuti püha märtri Valentiina (308) mälestus.

Ef 3:8-21; Mk 6:7-13.