10.03.2014

Korintose püha märtri Kodrati (258) ja tema kaaskannatajate mälestus.

Samuti püha märtri Galiina (258) mälestus.

6. tunnil: Js 4:2-6; 5:1-7.

Õhtuteenistusel: 1Ms 3:21-24; 4:1-7; Õp 3:34-35; 4:1-22.