10.03.2015

Korintose püha märtri Kodrati (258) ja tema kaaskannatajate mälestus.

Samuti püha märtri Galiina (258) mälestus.

   6. tunnil: Js 9:9-21; 10:1-4.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 7:1-5; Õp 8:32-36; 9:1-11.