10.03.2016

Korintose püha märtri Kodrati (258) ja tema kaaskannatajate mälestus.

Samuti püha märtri Galiina (258) mälestus.

   Jd 1:11-25; Lk 23:1-34.44-56.