10.03.2017

Korintose püha märtri Kodrati (258) ja tema kaaskannatajate mälestus.

Samuti püha märtri Galiina (258) mälestus.

6. tunnil: Js 7:1-14.

Õhtuteenistusel: 1Ms 5:32; 6:1-8; Õp 6:20-35; 7:1.

   Ennepühitsetud andide liturgia.