10.04.2013

Pühade märtrite Terenti, Maksimi, Afrikani ja nende kaaskannatajate (umb 149-251) mälestus.

6. tunnil: Js 26:21; 27:1-9.
Õhtuteenistusel: 1Ms 9:18-29; 10:1; Õp 12:23-28; 13:1-9.
Ennepühitsetud andide liturgia.