10.04.2014

Pühade märtrite Terenti, Maksimi, Afrikani ja nende kaaskannatajate (umb 149-251) mälestus.

   6. tunnil: Js 65:8-16.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 46:1-7; Õp 23:15-35; 24:1-5.