10.04.2017

Püha ja suur kannatusnädal

Suur esmaspäev: Õndsa Joosepi ja kuivanud viigipuu mälestus.

Pühade märtrite Terenti, Maksimi, Afrikani ja nende kaaskannatajate (umb 149-251) mälestus.

   Hommikuevangeelium: Mt 21:18-43.

  1. tunnil: Hs 1:1-20.

Õhtuteenistusel: 2Ms 1:1-20; Ii 1:1-12; Mt 24:3-35.

Ennepühitsetud andide liturgia.