10.07.2016

3. pühapäev pärast kolmainupüha.

Petseri vagade isade Marki (XV) ja Joona (1480), vaga ema Vassa (1473), vagamärtrite Korniili (1570) ja Vassiani (1570), samuti vagade isade Dorotei (1622) ja Laasari (1824) koondmälestus.

Et sel aastal langeb 4. pühapäevale Halkedoni kogumaapealse kirikukogu isade mälestus, peame Petseri vagade mälestust 3. pühapäeval.

Armeenia Nikopoli neljakümne viie püha märtri (umb 319) ja meie vaga isa Kiievi koopakloostri Antooni (1073) mälestus.

2. viis.

   Õhtuteenistusel vagade paremiad:

I. Trk 3:1-9. II. Trk 5:15-24; 6:1-3. III. Trk 4:7-15.

   Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

   Liturgial: Rm 5:1-10; Mt 6:22-33.