10.08.2014

9. pühapäev pärast kolmainupüha.

Püha märtri ülemdiakoni Laurenti (258) mälestus.

   8. viis. Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31.

   Liturgial: 1Kr 3:9-17; Mt 14:22-34.