10.08.2015

Püha märtri ülemdiakoni Laurenti (258) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 2:4-15; Mt 23:13-22.