10.08.2016

Püha märtri ülemdiakoni Laurenti (258) mälestus.

1Kr 10:12-22; Mt 16:20-24.