10.08.2017

Püha märtri ülemdiakoni Laurenti (258) mälestus.

2Kr 1:1-7; Mt 21:43-46.