10.09.2013

Pühade märtrite Minodoora, Mitrodoora ja Nimfodoora (305-311) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 5:15-21; Mk 1:16-22.