10.09.2014

Pühade märtrite Minodora, Mitrodora ja Nimfodora (305-311) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 13:3-13; Mk 4:35-41.