10.10.2014

Pühade märtrite Eulampi ja Eulampia (303-311) mälestus.

   Liturgial: Ef 6:18-24; Lk 7:31-35.