10.10.2015

Pühade märtrite Eulampi ja Eulampia (303-311) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 15:58 – 16:3; Lk 5:27-32.