10.10.2016

Pühade märtrite Eulampi ja Eulampia (303-311) mälestus.

Ef 1:22 – 2:3; Lk 7:36-50.