10.10.2017

Pühade märtrite Eulampi ja Eulampia (303-311) mälestus.

Fl 1:8-14; Lk 8:1-3.