10.09.2017

Pühapäev enne ristiülendamist.

Pühade märtrite Minodora, Mitrodora ja Nimfodora (305-311) mälestus.

Vanavanemate päev.

5. viis.

Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

Liturgial: Gl 6:11-18; Jh 3:13-17.

[14. pühapäeva lugemised: 2Kr 1:21 – 2:4; Mt 22:1-14.]