10.11.2013

20. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade apostlite Erasti, Olimpi, Rodioni ja koos nendega apostliametit pidanute (I) mälestus.

   3. viis.

   Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31.

   Liturgial: Gl 1:1-19; Lk 10:25-37 (8. Luuka pühapäev).