10.11.2014

Pühade apostlite Erasti, Olimpi, Rodioni ja koos nendega apostliametit pidanute (I) mälestus.

   Liturgial: 1Ts 1:1-5; Lk 12:13-15.22-31.